054-771-4277  yaelik3@gmail.com

WhatsApp_Logo_1.png

©2018 by yael kilemnik. Proudly created with Wix.com

המדיטציה כולה מכוונת

לעבר יצירה של מצב מסוים:

היכולת להיות כאן ועכשיו!

בלי הפטפוט העודף של המחשבה

בלי כאבי הגוף, בלי רגשות שליליים

בלי עבר ועתיד

ממש כאן עם תחושה של אושר

שאינו תלוי בדבר, אושר שמיד

תרצו לשתף עם האחרים

יעל קילמניק מדיטציה

קורס מדיטציה - רמה 1

9 פברואר - 17 אפריל

9 מפגשים

כולל ימי תרגול פתוחים

ויום אימון ארוך

 054-7714277