top of page

המדיטציה של החמלה

מדיטציה זאת מגיעה מהמסורת הבודהיסטית. בתרגול החמלה לעצמנו ולאחרים הלב נפתח לקבל את הקושי, לקבל את הסבל והמצוקה. כשהלב נפתח, שמחה עדינה חודרת לתוכנו, ממלאת כל תא בגוף שלנו והיא מופצת מאיתנו אל עבר הסובבים אותנו. בעזרת החמלה אנחנו יכולים להבריא את עצמנו ואת היקרים לנו וגם לסלוח ולעשות שלום עם עצמנו ועם האחרים. החמלה מביאה שפע לחיים שלנו, פתיחות ואהבה.

מדיטציה של נשימה

הנשימה מעירה את תשומת ליבי ומחברת אותי לרגע הזה. ההקשבה הפשוטה ותשומת הלב לנשימה ללא שיפוט, מאפשרת לי להרפות מתחים בחלקים השונים של עצמי. מחשבות מופיעות ואנו מתבוננים בהן כמחשבות חולפות. לא מנסים להיפטר מהם, ולא מאבדים את עצמנו בתוכם. אנו רואים אותן וחוזרים לנשימה. במקום הזה יש שחרור חדש, שקט חדש בתוכי. אני מגלה משמעות חדשה.

bottom of page