top of page

קח נשימה איטית וארוכה

כל רגע משהו אחר משפיע עלינו.

לרוב אין לנו מושג שמצב רוח כזה או אחר הוא תוצאה של השפעה מסוימת.

כל מיני דברים קופצים מהזיכרון ומכווצים אותנו, לפעמים זה מורגש בבטן או בגרון, או בלב.

נוכל לקרוא לזה בכל מיני שמות, זרם, תדר, גל או אנרגיה. בגלל שהם בלתי נראים אנחנו חושבים שזה בגלל "שאני לא מספיק טובה או יכולה", או "שזה בגללם – ההם" . "ההוא שאמר לי, והיא שעשתה לי, וגם בגלל שחם".

הנשר מסתכל על הדברים מלמעלה,  עולה מעל העננים ולא מתחבא מהגשם. 

מלמעלה אפשר לבחור: לקחת מרחק, אפילו לרגע, מהשפעות שמכבידות עלינו

ולהתקרב להשפעות שמחזקות אותנו. לעלות כדי לשנות את התגובה שלנו להשפעות מבחוץ ובפנים.

איך עולים למעלה ומרחיבים את הראייה?

איך לוקחים מרחק? איך עולים ולא מאבדים את הקשר עם הקרקע,

עם הגוף, עם החיים היומיומיים?

על ידי הנשימה. פשוט לנשום, לקחת נשימה איטית ועמוקה ולהירגע.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page