top of page

המידה הנכונה


המידה הנכונה  היא לא יותר או פחות, היא מכילה את הכל  כי איכותית היא.

היא לא קבועה, גמישה היא ומשנה את גודלה  לפי מה שהיה, מה שהוא ומה שיהיה

היא לא טוב או רע, היא הנכון לרגע הזה

היא עשירה ומאוזנת היא היופי וההרמוניה היא פשוטה ואמיתית היא קסם.

היא דקה אחת בלבד, וגם עוד דקה ועוד דקה ועוד אחת.  היא איתי כשאני קמה בבוקר בהסתכלי לתוך עיניך בהקשבה למילותיך בשקט וברעש גם. דקה של נשימה.

היא נשימה איטית ועמוקה - נשימה של החיים היא. דקה אחת שעושה את ההבדל.

מי שלא תהיה, איפה שלא תהיה זה הרגע ליצור שינוי אמיתי שינוי פנימי של מרחב שנפתח בו אפשר לבקש סליחה לעצמי לעצמך, לכולם.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page